Proposition Samba Cup 2023

Info 24.05.2023:

Samba cup F5J 2023

Informations for pilots.
Attention, the competition starts on Friday 26.05.2023 !!!!!!!!!
- The pilot is not restricted in movement from spot. 
- Engine restart will be allowed at the competition.........
- If you choose to restart there is 0 points but it can be your discard round.
- Space for training and competition flights.
On days 25 -28. May from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. we can use the flight space with a radius of 1.4 km and a maximum height of 960 m AAL. Except of these reserved days and hours, it is possible to fly up to a maximum altitude of 300 m AAL
On the night from Thursday to Friday, from Friday to Saturday and from Saturday to Sunday, the camp site will be guarded.

We are looking forward to your participations.
Samba family 😀😀😀

Samba cup F5J 2023
Informace pro piloty.
Pozor, soutěž začíná v pátek 26.5. 2023!!!!!!!!!!
Pilot nebude omezován v pohybu.
Na soutěži bude povoleno restartování motoru, bez restrikce s nulou, která by se neškrtala.
Prostor pro tréninkové a soutěžní lety. Ve dnech 25 -28. května od 8:00 do 20:00. můžeme využívat letový prostor o poloměru 1,4 km a maximální výšce 960 m AAL. Mimo tyto vyhrazené dny a hodiny je možné létat do maximální výšky 300 m AAL
V noci ze čtvrtka na pátek, z pátku na sobotu a ze soboty na neděli bude kemp střežen.

Těšíme se na Vaši účast.
Samba team 😀😀😀

 Picture from Wedensday 15:00

Download proposition Samba Cup F5J 2023:

English version

Czech Version